ช้อปดีมีคืน 2566

โดย Skechers SEA เมื่อ January 01, 2023
ช้อปดีมีคืน 2566

ช้อปดีมีคืนลดหย่อนภาษีสูงสุด 40,000 บาท เมื่อซื้อสินค้าและบริการพร้อมออกใบกำกับภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566  สามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (แต่ไม่รวมถึง คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล) โดยลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 1. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาทแรก
  โดยจะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบกระดาษ หรือใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร
 2. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 10,000 บาท
  โดยจะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ

 • ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมถา ไม่รวมถึงคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล
 • เมื่อซื้อสินค้า หรือ บริการ จากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือซื้อหนังสือ หรือ e-book (ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์) รวมทั้งสินค้า OTOP ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้ว ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับสิทธิหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาตรการ ช้อปดีมีคืน 2566 สำหรับแบบ ภ.ง.ด.90/91 ที่จะยื่นระหว่าง เดือนมกราคม - มีนาคม 2567

  สินค้าและบริการที่ไม่สามารถนำมาใช้ในมาตรการช้อปดีมีคืนได้ มีดังนี้

  • ค่าซื้อสุรา
  • ยาสูบ
  • รถยนต์
  • หนังสือพิมพ์และนิตยสาร
  • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
  • ค่าที่พักในโรงแรม
  • ค่าสาธารณูปโภค
  • ค่าบริการสัญญาณ
  • ค่าบริการอินเทอร์เน็ต
  • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

   อัตราคืนภาษี ช้อปดีมีคืน 2566 (กรณีจ่าย 40,000 บาท)

   • เงินได้สุทธิต่อปีไม่เกิน 150,000 บาท ฐานภาษีเงินได้ฯ ยกเว้นภาษี เงินภาษีคืนสูงสุด จะเท่ากับ  0 บาท
   • เงินได้สุทธิต่อปีไม่เกิน 150,001-300,000 บาท ฐานภาษีเงินได้ฯ 5% เงินภาษีคืนสูงสุด จะเท่ากับ 2,000 บาท
   • เงินได้สุทธิต่อปีไม่เกิน 300,001-500,000 บาท ฐานภาษีเงินได้ฯ 10% เงินภาษีคืนสูงสุด จะเท่ากับ 4,000 บาท
   • เงินได้สุทธิต่อปีไม่เกิน 500,001-750,000 บาท ฐานภาษีเงินได้ฯ 15% เงินภาษีคืนสูงสุด จะเท่ากับ 6,000 บาท
   • เงินได้สุทธิต่อปีไม่เกิน 750,001-1,000,000 บาท ฐานภาษีเงินได้ฯ 20% เงินภาษีคืนสูงสุด จะเท่ากับ 8,000 บาท
   • เงินได้สุทธิต่อปีไม่เกิน 1,000,001-2,000,000 บาท ฐานภาษีเงินได้ฯ 25% เงินภาษีคืนสูงสุด จะเท่ากับ 10,000 บาท
   • เงินได้สุทธิต่อปีไม่เกิน 2,000,001-5,000,000 บาท ฐานภาษีเงินได้ฯ 30% เงินภาษีคืนสูงสุด จะเท่ากับ 12,000 บาท
   • เงินได้สุทธิต่อปีไม่เกิน 5,000,001 ขึ้นไป ฐานภาษีเงินได้ฯ 35% เงินภาษีคืนสูงสุด จะเท่ากับ 14,000 บาท

    


   ช้อปที่ร้าน SKECHERS ทุกสาขา ดูสาขาของเรา
   บริการ CHAT & SHOP ช้อปง่ายๆ ได้ทุกที่เหมือนยกร้านค้ามาใกล้คุณ คลิก

    ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจาก SKECHERS Thailand ได้ที่ Line Official Account @SkechersTH หรือ คลิก https://lin.ee/47nTp3Ec1

   Line Official Account @SkechersTH

      
   กลับสู่ด้านบน