การจัดส่งสินค้า (Shipping and Delivery)

ระยะเวลาการจัดส่ง (Delivery Times)

  • คำสั่งซื้อออนไลน์ของสเก็ตเชอร์สจะได้รับการดำเนินการและจัดส่งจากคลังสินค้าของเราระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้น  คำสั่งซื้อส่วนมากจะได้รับการจัดส่งภายในสองถึงห้าวันทำการ  คำสั่งซื้อที่ได้รับในวันสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเริ่มได้รับการดำเนินการในวันทำการถัดไป  บริษัทจะส่งคำแจ้งเตือนการจัดส่งสินค้าโดยอี-เมลล์ทันทีที่มีการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อแล้ว
  • หากท่านมีคำสั่งซื้อสินค้า ณ เวลาบ่ายสองโมงหรือหลังจากวันศุกร์ คำสั่งซื้อจะได้รับการดำเนินการในวันจันทร์  ถ้าวันจันทร์เป็นวันหยุด คำสั่งซื้อจะได้รับการดำเนินการในวันอังคาร

** กรุณารับทราบว่า คำสั่งซื้อออนไลน์จะจัดส่งสินค้าเฉพาะประเทศไทย/เวียดนาม, เราไม่จัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ

ค่าจัดส่งสินค้า (Delivery Charges)

  • เราขอเสนอการจัดส่งแบบมาตรฐานโดยไม่คิดเงินสำหรับสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ  เราจะคิดค่าจัดส่งสินค้าแบบมาตรฐานเป็นเงินจำนวน 3 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าน้อยกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ

คำแจ้งเตือนให้ทราบถึงการจัดส่ง (Shipping Notification)

  • เราจะส่งคำแจ้งเตือนให้ท่านทราบถึงสถานะภาพการจัดส่งว่าสินค้าของท่านอยู่ ณ ที่ใดของการจัดส่ง เมื่อท่านได้มีคำสั่งซื้อ ท่านจะได้รับข้อความยืนยันว่าได้รับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว  เราจะยังส่งคำแจ้งเตือนอีกด้วยเมื่อสินค้าของท่านได้ออกจากคลังสินค้าของเราแล้ว

ข้าพเจ้าจะตรวจสอบสถานะของคำสั่งซื้อได้อย่างไร (How do I check my order status?)

  • หากท่านต้องการตรวจสอบสถานะของคำสั่งซื้อออนไลน์ของสเก็ตเชอร์ส กรุณาคลิกไปที่ “คำสั่งซื้อของฉัน” (“My Order”) ที่ด้านซ้ายล่างของหน้านี้ ลงนามใน “บัญชีของฉัน” (“My Account”), รายละเอียดของคำสั่งซื้อของท่านจะปรากฏในหน้านี้ และท่านสามารถตรวจสอบสถานะของคำสั่งซื้อในหน้านี้

ความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในสถานะของคำสั่งซื้อ (Order Status Meanings)

  • รอการชำระเงิน (Pending Payment)  – ได้สร้างคำสั่งซื้อแล้ว, การเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดทสามารถกระทำได้
  • ยืนยันการชำระเงินแล้ว (Payment Confirmed)  – กำลังดำเนินการอยู่, ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้
  • ได้จัดส่งสินค้าแล้ว (Shipped Out) – จัดส่งแล้ว
  • สินค้าได้รับการส่งมอบแล้ว (Parcel Delivered) – ส่งมอบแล้ว
  • คำสั่งซื้อโดนยกเลิก (Order Cancelled) – ยกเลิก
กลับสู่ด้านบน